×

Práve opúšťate stránku amgen.sk a chystáte sa navštíviť inú stránku patriacu spoločnosti Amgen (amgen.eu). Na stránke amgen.sk nie je prebraný obsah zo stránky amgen.eu.

×

Prajete si opustiť stránky spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

Vážený návštevník, práve odchádzate z webových stránok www.amgen.sk. Spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o. už ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok iných subjektov.

Už viac ako 40 rokov aplikujú vedeckí pracovníci spoločnosti Amgen inovatívny výskum do rozvoja nových terapií na liečbu závažných ochorení. Spoločnosť Amgen sa už od počiatku zameriava na špičkovú molekulárnu biológiu. Táto výsostne vedecká platforma umožnila vývoj liečiv na báze proteínov, čím sa postupne dosiahla tranformácia v manažmente anémie, zápalu či nádorových ochorení.

V nedávnej minulosti spoločnosť Amgen zostavila multidisciplinárnu skupinu expertov v oblasti chémie a biológie, ktorých spoločné úsilie sa zameriava na objavovanie liečiv využívajúcich široký potenciál terapeutických postupov. Výskumný program, ktorý sa zahájil pred viac ako 40 rokmi, pozoruhodne vzrástol a priniesol hlbšie porozumenie humánnych ochorení, a tiež nové prístupy k zlepšeniu ľudského zdravia.

Hybnou pákou našej výskumno-vývojárskej sily sú nadšení a tvoriví vedeckí pracovníci, ktorých spoločnosť Amgen získava vďaka svojej oddanosti uskutočňovať výskum svetovej úrovne, a čo je najdôležitejšie, vďaka mnohým príležitostiam uskutočnovať pozitívne zmeny v životoch pacientov.