×

Práve opúšťate stránku amgen.sk a chystáte sa navštíviť inú stránku patriacu spoločnosti Amgen (amgen.eu). Na stránke amgen.sk nie je prebraný obsah zo stránky amgen.eu.

×

Na používanie ekulizumabu existujú regulačné práva týkajúce sa exkluzivity lieku na trhu
na liečbu zriedkavých ochorení, pokiaľ ide o použitie na liečbu

•  atypického hemolyticko-uremického syndrómu (aHUS) do 29. novembra 2023,
•  refraktérnej generalizovanej myasténie gravis (gMG) do 17. augusta 2027 a
•  neuromyelitis optica a jej spektrum ochorení (NMOSD) do 28. augusta 2029.

Preto je BEKEMV® schválený výlučne na indikáciu paroxyzmálnej nočnej hemoglobinúrie (PNH) a nesmie sa používať na iné uvedené indikácie, pokiaľ to nie je nevyhnutné zo zdravotných dôvodov.

Uvedené záväzky platia v súvislosti s indikáciami aHUS, gMG a NMOSD, pokiaľ sú v platnosti príslušné regulačné práva týkajúce sa exkluzivity lieku pre ojedinelé ochorenia.

×

Prajete si opustiť stránky spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

Vážený návštevník, práve odchádzate z webových stránok www.amgen.sk. Spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o. už ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok iných subjektov.

ODBORNÁ VEREJNOSŤ

Nasledujúce informácie sú určené len pre odbornú verejnosť v zdravotníctve!

Ste osobou, ktorá je v zmysle zákona považovaná za odbornú verejnosť (t.j. osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky alebo zdravotnícke pomôcky)?

ÁNO  Nie