×

Práve opúšťate stránku amgen.sk a chystáte sa navštíviť inú stránku patriacu spoločnosti Amgen (amgen.eu). Na stránke amgen.sk nie je prebraný obsah zo stránky amgen.eu.

×

Na používanie ekulizumabu existujú regulačné práva týkajúce sa exkluzivity lieku na trhu
na liečbu zriedkavých ochorení, pokiaľ ide o použitie na liečbu

•  atypického hemolyticko-uremického syndrómu (aHUS) do 29. novembra 2023,
•  refraktérnej generalizovanej myasténie gravis (gMG) do 17. augusta 2027 a
•  neuromyelitis optica a jej spektrum ochorení (NMOSD) do 28. augusta 2029.

Preto je BEKEMV® schválený výlučne na indikáciu paroxyzmálnej nočnej hemoglobinúrie (PNH) a nesmie sa používať na iné uvedené indikácie, pokiaľ to nie je nevyhnutné zo zdravotných dôvodov.

Uvedené záväzky platia v súvislosti s indikáciami aHUS, gMG a NMOSD, pokiaľ sú v platnosti príslušné regulačné práva týkajúce sa exkluzivity lieku pre ojedinelé ochorenia.

×

Prajete si opustiť stránky spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

Vážený návštevník, práve odchádzate z webových stránok www.amgen.sk. Spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o. už ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok iných subjektov.

PACIENTI

Naše produkty

V tejto sekcii môžete nájsť ku každému lieku dostupnému na slovenskom trhu aktuálnu verziu Písomnej informácie pre používateľa schválenú Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

Písomné informácie pre používateľa preložené do ukrajinského jazyka nájdete v priečinku tu.