×

Práve opúšťate stránku amgen.sk a chystáte sa navštíviť inú stránku patriacu spoločnosti Amgen (amgen.eu). Na stránke amgen.sk nie je prebraný obsah zo stránky amgen.eu.

×

Prajete si opustiť stránky spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

Vážený návštevník, práve odchádzate z webových stránok www.amgen.sk. Spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o. už ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok iných subjektov.

AMGEN NA SLOVENSKU

Spoločnosť Amgen Inc. je vyše 40 rokov priekopníkom v oblasti biotechnológií. Zameriava sa na výskum, vývoj a výrobu originálnych aj biosimilárnych liekov určených na liečbu závažných chorôb. Sme hrdí na náš prínos v oblasti humánnej biológie, ako aj na našu schopnosť premieňať nové nápady a objavy na liečivá, ktoré skvalitňujú život miliónom pacientov. Sme presvedčení, že inovatívne, veľmi špecifické lieky, ktoré poskytujú veľký klinický prínos v liečbe závažných chorôb, sú riešením, ktoré pomáha nielen pacientom, ale vytvára priestor pre zníženie sociálneho a ekonomického dopadu mnohých ochorení na spoločnosť.

V súčasnosti zamestnáva približne 22 000 ľudí a má pobočky vo viac ako 100 krajinách sveta. Pobočka Amgen Slovakia s.r.o. na Slovensku so sídlom v Bratislave má viac ako 50 zamestnancov a bola otvorená 1.5.2004. Tento dátum bol vybratý zámerne, pretože vtedy vstúpilo Slovensko spolu s ďalšími krajinami - Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Lotyšsko, Estónsko a Litva - do Európskej únie. Pobočky spoločnosti Amgen Inc. boli otvorené v tento deň vo všetkých spomínaných krajinách.