×

Do you want to link to this External Site and leave Amgen.at?

YOU ARE NOW LEAVING THIS WEBSITE. Amgen takes no responsibility for, and exercises no control over, the organizations, views, or accuracy of the information contained on this server or site.

×

Prajete si opustiť stránky spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

Vážený návštevník, práve odchádzate z webových stránok www.amgen.sk. Spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o. už ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok iných subjektov.

AMGEN NA SLOVENSKU

Amgen na Slovensku

Amgen je vyše 35 rokov priekopníkom v oblasti biotechnológií. Zameriava sa na objavovanie, vývoj a produkciu originálnych liekov určených na liečbu závažných chorôb. Sme hrdí na náš prínos v oblasti humánnej biológie, navrhovania a výroby proteínov, ako aj na naše schopnosti premieňať nové nápady a objavy na liečivá, ktoré skvalitňujú život miliónom ľudí. Amgen sa orientuje hlavne na boj proti rakovine, ochoreniam obličiek, reumatoidnej artritíde, ochoreniam kostí a ostatným vážnym ochoreniam.

Amgen v súčasnosti zamestnáva približne 17 000 ľudí a má pobočky vo viac ako 50 krajinách sveta.

Amgen na Slovensku vznikol 1.5.2004. Tento dátum bol vybratý zámerne, pretože vtedy vstúpilo Slovensko spolu s krajinami - Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Lotyšsko, Estónsko a Litva do Európskej únie. Pobočky Amgen boli otvorené tento deň vo všetkých spomínaných krajinách.

V čase vzniku mal Amgen na Slovensku len jedného zamestnanca. Dnes ich má už vyše 30. Centrála pre strednú a východnú Európu (CEE) je situovaná vo Viedni. Amgen Slovakia s.r.o. má svoje sídlo v Bratislave.

Portfólio Amgen Slovakia s.r.o. v súčasnej dobe tvoria nasledovné lieky:

Aranesp® (darbepoetín alfa) - používa sa na liečbu anémie u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek a u onkologických pacientov.

BLINCYTO® (blinatumomab) – používa sa na liečbu dospelých s akútnou lymfoblastovou leukémiou.

Kyprolis® (karfilzomib) – používa sa na liečbu dospelých pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorí absolvovali najmenej jednu predchádzajúcu liečbu tohto ochorenia.

Neulasta® (pegfilgrastim) - používa sa na skrátenie trvania neutropénie a zníženie výskytu febrilnej neutropénie u onkologických pacientov.

Nplate® (romiplostim) - používa sa na liečbu chronickej imunitnej trombocytopenickej purpury (ITP), zriedkavej krvnej poruchy.

Prolia® (denosumab) – používa sa na liečbu postmenopauzálnej osteoporózy.

Repatha® (evolokumab) – používa sa na liečbu primárnej hypercholesterolémie a zmiešanej dyslipidémie.

Vectibix® (panitumumab) - používa sa na liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu.

XGEVA® (denosumab) – používa sa na prevenciu príhod súvisiacich so skeletom u dospelých pacientov s kostnými metastázami zo solídnych tumorov.

Amgevita® (adalimumab) – používa sa na liečbu reumatoidnej artritídy, morbus Bechterev, psoriázy, psoriatickej artritídy a zápalových ochorení čreva (morbus Crohn, ulcerózna kolitída).

Kanjinti® (trastuzumab) – používa sa na liečbu včasného a metastatického karcinómu prsníka a metastatického karcinómu žalúdka s pozitivitou HER2

MVASI® (bevacizumab) – používa sa na liečbu karcinómu hrubého čreva, konečníka, prsníka, nemalobunkového karcinómu pľúc, obličiek, vaječníkov, Fallopiovej trubice, peritonea a krčka maternice.