×

Práve opúšťate stránku amgen.sk a chystáte sa navštíviť inú stránku patriacu spoločnosti Amgen (amgen.eu). Na stránke amgen.sk nie je prebraný obsah zo stránky amgen.eu.

×

Prajete si opustiť stránky spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

Vážený návštevník, práve odchádzate z webových stránok www.amgen.sk. Spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o. už ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok iných subjektov.

Zverejnenie prevodov hodnôt za rok 2015

Partnerstvo a Podpora

Spoločnosť Amgen sa zaviazala, že bude spĺňať požiadavky na zverejňovanie, plynúce z kódexu Európskej federácie farmaceutických odvetví a združení (EFPIA).

Prevody hodnôt zdravotníckym organizáciám

 • Dary
  Budeme zverejňovať Dary a granty, ktoré poskytneme zdravotníckym organizáciám s cieľom podporovať vedu, technológiu, zdravotníctvo, výskum, či vzdelávanie.
 • Príspevok na náklady súvisiace s vedeckými a/alebo vzdelávacími podujatiami
  Budeme zverejňovať príspevky na náklady spojené s podujatiami (poplatky, súvisiace výdavky a sponzorstvo), ktoré zdravotnícke organizácie poskytnú na vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka.
 • Poplatky za služby a poradenstvo
  Budeme zverejňovať poplatky a príslušné výdavky vynaložené na cestovanie a ubytovanie, v prípade, ak spoločnosť Amgen uzatvorí zmluvu so zdravotníckou organizáciou, ktorá bude poskytovať konzultačné služby.

Prevody hodnôt zdravotníckym pracovníkom

 • Poplatky za služby a poradenstvo
  Budeme zverejňovať poplatky a príslušné výdavky vynaložené na cestovanie a ubytovanie, v prípade, ak spoločnosť Amgen uzatvorí zmluvu so zdravotníckym pracovníkom, ktorý bude prednášať alebo poskytovať konzultačné služby v mene spoločnosti Amgen.
 • Príspevok na náklady súvisiace s vedeckými a/alebo vzdelávacími podujatiami
  Budeme zverejňovať registračné poplatky, náklady na dopravu a ubytovanie, v prípade, že spoločnosť Amgen bude sponzorovať (finančne podporovať) jednotlivých zdravotníckych pracovníkov, aby sa mohli zúčastniť vedeckých a/alebo vzdelávacích podujatí.

Prevody hodnôt na vedu a výskum

Budeme zverejňovať súhrnné údaje o prevodoch hodnôt spojených s plánovaním a realizáciou i) neklinických štúdií, ii) klinických skúšaní a iii) prospektívnych neintervenčných štúdií.

Financovanie pacientských organizácií

Budeme zverejňovať informácie o našej spolupráci s pacientskými organizáciami, vrátane podrobností o aktivitách a o úrovni poskytnutého financovania.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností, prosím, kontaktujte Slovakia office

Amgen EFPIA Disclosure Code Self-Certification Scheme

EFPIA Disclosure Code Self-Certification Scheme

EFPIA DC Report

Report_DC_Amgen_2015


Metodika

Metodika_DC_Amgen_2015
EFPIA Disclosure Code Methodological Note (English)


Kontakt

Slovakia office