×

Do you want to link to this External Site and leave Amgen.at?

YOU ARE NOW LEAVING THIS WEBSITE. Amgen takes no responsibility for, and exercises no control over, the organizations, views, or accuracy of the information contained on this server or site.

×

Prajete si opustiť stránky spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

Vážený návštevník, práve odchádzate z webových stránok www.amgen.sk. Spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o. už ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok iných subjektov.

Zverejnenie prevodov hodnôt za rok 2015

Partnerstvo a Podpora

Spoločnosť Amgen sa zaviazala, že bude spĺňať požiadavky na zverejňovanie, plynúce z kódexu Európskej federácie farmaceutických odvetví a združení (EFPIA).

Prevody hodnôt zdravotníckym organizáciám

 • Dary
  Budeme zverejňovať Dary a granty, ktoré poskytneme zdravotníckym organizáciám s cieľom podporovať vedu, technológiu, zdravotníctvo, výskum, či vzdelávanie.
 • Príspevok na náklady súvisiace s vedeckými a/alebo vzdelávacími podujatiami
  Budeme zverejňovať príspevky na náklady spojené s podujatiami (poplatky, súvisiace výdavky a sponzorstvo), ktoré zdravotnícke organizácie poskytnú na vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka.
 • Poplatky za služby a poradenstvo
  Budeme zverejňovať poplatky a príslušné výdavky vynaložené na cestovanie a ubytovanie, v prípade, ak spoločnosť Amgen uzatvorí zmluvu so zdravotníckou organizáciou, ktorá bude poskytovať konzultačné služby.

Prevody hodnôt zdravotníckym pracovníkom

 • Poplatky za služby a poradenstvo
  Budeme zverejňovať poplatky a príslušné výdavky vynaložené na cestovanie a ubytovanie, v prípade, ak spoločnosť Amgen uzatvorí zmluvu so zdravotníckym pracovníkom, ktorý bude prednášať alebo poskytovať konzultačné služby v mene spoločnosti Amgen.
 • Príspevok na náklady súvisiace s vedeckými a/alebo vzdelávacími podujatiami
  Budeme zverejňovať registračné poplatky, náklady na dopravu a ubytovanie, v prípade, že spoločnosť Amgen bude sponzorovať (finančne podporovať) jednotlivých zdravotníckych pracovníkov, aby sa mohli zúčastniť vedeckých a/alebo vzdelávacích podujatí.

Prevody hodnôt na vedu a výskum

Budeme zverejňovať súhrnné údaje o prevodoch hodnôt spojených s plánovaním a realizáciou i) neklinických štúdií, ii) klinických skúšaní a iii) prospektívnych neintervenčných štúdií.

Financovanie pacientských organizácií

Budeme zverejňovať informácie o našej spolupráci s pacientskými organizáciami, vrátane podrobností o aktivitách a o úrovni poskytnutého financovania.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností, prosím, kontaktujte Slovakia office

Amgen EFPIA Disclosure Code Self-Certification Scheme

EFPIA Disclosure Code Self-Certification Scheme

EFPIA DC Report

Report_DC_Amgen_2015


Metodika

Metodika_DC_Amgen_2015
EFPIA Disclosure Code Methodological Note (English)


Kontakt

Slovakia office