×

Do you want to link to this External Site and leave Amgen.at?

YOU ARE NOW LEAVING THIS WEBSITE. Amgen takes no responsibility for, and exercises no control over, the organizations, views, or accuracy of the information contained on this server or site.

×

Prajete si opustiť stránky spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

Vážený návštevník, práve odchádzate z webových stránok www.amgen.sk. Spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o. už ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok iných subjektov.

Zverejnenie prevodov hodnôt za rok 2018

Zverejňovanie v súlade s EFPIA

Spoločnosť Amgen sa zaviazala, že bude spĺňať požiadavky na zverejňovanie, plynúce z kódexu Európskej federácie farmaceutických odvetví a združení (EFPIA).

Zverejňovaniu podliehajú všetky priame a nepriame prevody hodnôt, ktorých príjemcom je zdravotnícky pracovník alebo zdravotnícka organizácia.

Prevody hodnôt, ktoré podliehajú zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a boli za rok 2018 nahlásené na http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Zverejnovanie_podla_zakona_liekoch_zdravotnickych_pomockach/Pages/default.aspx nie sú súčasťou reportu.

Predkladaná správa obsahuje len tie prevody hodnôt za rok 2018 (1. 1. 2018 - 31. 12. 2018), ktoré podľa rozdielov v definícii EFPIA a lokálnej legislatívy neboli zverejnené.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností prosím kontaktujte slovakiaoffice@amgen.com.

Amgen EFPIA Disclosure Code Self-Certification Scheme

EFPIA Disclosure Code Self-Certification Scheme

EFPIA DC Report

Report_DC_Amgen_2018


Metodika

Metodika_DC_Amgen_2018
EFPIA Disclosure Code Methodological Note (English)


Kontakt

Slovakia office